doormansingel

doormansingel

De Interne competitie

De gang van zaken bij de aanvang van onze clubavonden werd minder positief beoordeeld. Voornaamste klachten: ’t is erg rommelig, er wordt te laat begonnen, je weet van te voren niet of je oneven bent en dus voor joker komt. Om aan deze klachten tegemoet te komen is het volgende besloten. Sleutelwoorden hierbij zijn ‘beleefdheid’(naar je eventuele tegenstander toe) en ‘betrokkenheid’ (naar de club toe).

·       De wedstrijden beginnen om 20.00 uur.  Als je tegenstander er dan nog niet is, kun je de klok aanzetten. Is ie er na drie kwartier nog niet, dan heb je gewonnen.
·       Ter vereenvoudiging van de administratie delen wij jullie in in
·       A. Afmelders en B. Aanmelders.
·       A. Afmelders zijn de leden die meestal op de clubavonden aanwezig zijn. Hun aanwezigheid wordt als uitgangspunt genomen. Zijn ze een keer verhinderd, dan melden ze zich af.
·       B. Aanmelders zijn de leden die zo nu dan eens langskomen en zij die er een langdurige, aaneengesloten periode niet zijn. Hebben ze weer eens zin of tijd om een te potje te schaken, dan melden zij zich aan. 
·       Aan- en afmelden kan op de clubdag tot uiterlijk 19.00 uur. Nog prettiger is het als je het voor 17.00 uur doet en op dagen voorafgaand aan de clubavond kan het ook.
·       Omdat Robbie tegenwoordig ook een mobiel heeft, kun je bij Robbie en Jan terecht. Liefst met een sms’je (‘Ja, ik kom. Groet,  Frank’ of ‘Nee, ik kom komende maandag/vandaag niet. Groet, Joop’).
·       Wie niet sms’en kan, kan hem natuurlijk bellen.


nummer Jan:            06 815 057 05

nummer Robbie:       06 391 344 89


·       Het voordeel van dit alles is dat we niet meer hoeven te wachten met indelen tot we er zeker van zijn dat er niemand meer komt. Rond half acht is de indeling klaar en blijkt er iemand oneven te zijn, dan kan die daar tijdig van op de hoogte worden gesteld.
·       Omdat de tijd tussen de ontvangst van deze mail en de eerstvolgende speelavond nogal aan de krappe kant is, gaan bovengenoemde procedures met ingang van 22 september in.

·       We spelen volgens het Keizersysteem in twee periodes en daar waar dit reglement niet in voorziet volgens het Fidereglement (zie onder Home en Fideregels). Bij twijfelgevallen beslist de wedstrijdleiding.
·       We beginnen met een omgekeerde ranglijst, dus met de het afgelopen seizoen laagst geëindigde bovenaan en met de kampioen onderaan.
·       Wint iemand beide periodes, dan is ie clubkampioen. Is er niet zo iemand, dan volgt er een play-off.
·       Aan deze play off nemen deel: de nrs. 1 en 2 van de eerste periode.
Aangevuld met de nrs. 1 en 2 van de tweede periode. Mochten dit dezelfde spelers zijn, dan worden de nrs. 3 en evt. 4 van de totale competitie geplaatst. (er is een schaduwstand van de totale competitie : dus de rondes 1 + 2)
Bijv.;  Eerste periode :     1    Patrick   2    Robbie
Tweede periode:     1    Paul       2    Patrick
Totale competitie:  1    Patrick   2    Robbie     3  Paul   4  Jan   5   Steffen
Play off wedstrijden:    Patrick, Robbie, Paul, Jan
·       De speeltijd is 1.30 uur en bij elke zet komen er 10 seconden bij.


Systeem Keizer
·       Het ‘Systeem Keizer’ is in de loop der jaren gemeengoed geworden van talrijke schaak- en damverenigingen. Het systeem is in de jaren 1950-1960 bedacht door de heer Keizer van schaakvereniging ESGOO uit Enschede. De belangrijkste aanleiding tot het ontwerpen van het Keizersysteem was dat in een competitie de spelers een ongelijk aantal partijen speelden als gevolg van normale afwezigheid of het spelen van externe partijen. De stand in de interne competitie gaf daardoor een vertekend beeld.

De door ons gehanteerde regels van het systeem Keizer

Iedere speler krijgt een waardecijfer. Omdat we de eerste periode met een omgekeerde ranglijst beginnen, krijgt degene die het afgelopen seizoen het laagst is geëindigd het hoogste waardecijfer en degene die het hoogst is geëindigd het laagste. Wint men een partij, dan krijgt men het waardecijfer van de tegenstander bijgeschreven. Bij verlies krijgt men 0 punten. Bij remise krijgen de spelers elk de helft van het waardecijfer van hun tegenstander
Bij afwezigheid met kennisgeving krijgt men 1/3 van het eigen waardecijfer (Dit kan maximaal 2 X per periode).
Bij afwezigheid door OSBO wedstrijden krijgt men 1/2 van het eigen waardecijfer.
Bij afwezigheid zonder kennisgeving krijgt men 0 punten
De paring geschiedt volgens de ranglijst. Nummer 1 speelt tegen nummer 2. Als deze personen al tegen elkaar gespeeld hebben, speelt nummer 1 tegen nummer 3. Enzovoorts. Het is dus de bedoeling dat spelers die dicht bij elkaar staan op de ranglijst, tegen elkaar uitkomen. Men speelt zoveel mogelijk even vaak met wit als met zwart
Per periode speelt men maximaal 2X tegen elkaar.a elke ronde wordt een nieuwe ranglijst bepaald. De (eventuele nieuwe) koploper krijgt dan het maximum waardecijfer. In onze toepassing van het systeem wordt herberekend. (D.w.z. dat de verdiende punten per ronde kunnen veranderen naarmate de competitie vordert en jij en je tegenstanders door stijging of daling op de ranglijst hogere of lagere waardepunten krijgen toegewezen.)
Na elke ronde wordt een nieuwe ranglijst bepaald. De (eventuele nieuwe) koploper krijgt dan het maximum waardecijfer. In onze toepassing van het systeem wordt niet herberekend. (D.w.z. dat de verdiende punten per ronde kunnen veranderen naarmate de competitie vordert en je tegenstanders door stijging of daling op de ranglijst hogere of lagere waardepunten krijgen toegewezen.)
Bij een oneven aantal spelers heeft één speler vrij. Deze krijgt dan 1/2 van het eigen waardecijfer als schadeloosstelling.
·

Overige toernooien/competities

·      De toernooien/competities zoals wij die nu kennen, blijven gehandhaafd, dus:
interne competitie, 
rapidcompetitie (20 of 25 min. p.p.p.p.), 
snelschaken (10 min. p.p.p.p.), 
vluggeren (5 min.p.p.p.p.) en 
het zomertoernooi (35 min. p.p.p.p. + 10 s.p.z).